Là gì

” After A While Là Gì ? Nghĩa Của Từ While Trong Tiếng Việt While Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: After a while là gì

*
*
*

while

*

while /wail/ danh từ lúc, chốc, látafter a while: một lát saua long while: một lúc lâu, một thời gian dàiin a little while: ngayfor a long while past: từ lâuall the while: suốt thời gianbetween whiles: giữa lúc đófor a while: một lúcthe while: trong lúc đó, trong khionce in a while: thỉnh thong, đôi khito be worth while bõ công, đáng làm ngoại động từ to while away l ng phí, làm mất, để trôi qua; giết (thì giờ)to while away the time: để thì giờ trôi qua; giết thì giờ liên từ ((cũng) whilst) trong lúc, trong khi, đang khi, đang lúcwhile at school, he worked very hard: khi còn ở trường anh ta học tập rất chăm chỉ chừng nào còn, cònwhile there is life, there is hope: còn sống thì còn hy vọng; còn nước còn tát còn, trong khi mà, màthe hat is red, while the shoes are black: mũ thì đỏ mà giày thì lại đen

Xem thêm: Nơi Bán Bộ NồI Inox 3 ĐáY Sunhouse Sh334 Giá Bộ Nồi Inox 3 Đáy Sunhouse Sh334

*

*

Xem thêm: kệ giày dép inox

*

while

Từ điển Collocation

while noun

ADJ. brief, little, short | fair, good, long, some Things continued quiet for some while.

VERB + WHILE take I”ll mend it for you, but it could take a while.

PREP. after a ~ After a while, I began to get bored with my job. | for a/the ~ They chatted for a while. There”s no need to do anything for the while. | in a ~ I”ll be back in a while.

PHRASES all the while The bird hopped across the lawn, keeping a sharp lookout all the while. | once in a while Everybody makes a mistake once in a while (= occasionally). | (for) quite a while He kept me waiting for quite a while. | a while back The problems started a while back.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button