Làm bảng hiệu

biển báo hiệu ưu tiên

Từ 01/7/2020, Quy chuẩn báo hiệu đường bộ mới có hiệu lực. Từ thời điểm này, tài xế sẽ phải làm quen với nhiều quy định mới. Vậy, thứ tự đường ưu tiên có thay đổi gì từ ngày này hay không?

Thứ tự đường ưu tiên theo QCVN 41:2019/BGTVT

Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được đặt biển báo hiệu đường ưu tiên.

Đang xem: Biển báo hiệu ưu tiên

Điều 5 QCVN 41:2019/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/7/2020 quy định về thứ tự đường ưu tiên như sau:

– Đường cao tốc;

– Đường quốc lộ;

– Đường đô thị;

– Đường tỉnh;

– Đường huyện;

– Đường xã;

– Đường chuyên dùng.

Ví dụ: Nếu đường quốc lộ giao với đường cao tốc thì các phương tiện từ đường cao tốc sẽ được di chuyển trước. Đường quốc lộ giao với đường huyện thì các phương tiện từ đường quốc lộ sẽ được di chuyển trước.

Nếu hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức, việc xác định đường nào là đường ưu tiên được xem xét lần lượt theo quy định sau:

– Được cấp có thẩm quyền quy định là đường ưu tiên;

– Đường có cấp kỹ thuật cao hơn thì được ưu tiên;

– Khi lưu lượng xe khác nhau, đường có lưu lượng xe trung bình ngày đêm lớn hơn thì được ưu tiên;

– Khi lưu lượng xe trung bình ngày đêm bằng nhau, đường có nhiều xe ô tô vận tải công cộng lớn hơn thì được ưu tiên;

– Đường nào có mặt đường cấp cao hơn thì được ưu tiên.

Đặc biệt, Quy chuẩn này cũng yêu cầu không được quy định cả hai đường giao nhau cùng mức cùng đồng thời là đường ưu tiên.

Như vậy, đối chiếu với quy định tại Quy chuẩn 41 năm 2016, thứ tự đường ưu tiên từ 01/7/2020 không khác gì so với trước đây.
 

Nhận biết đường ưu tiên và không ưu tiên bằng biển báo

Trong nhiều trường hợp, việc xác định đâu là đường ưu tiên không hề đơn giản, đặc biệt nếu hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức…

Lúc này, người tham gia giao thông có thể dựa vào các biển báo trên đường:

–  W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) "Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh):  Biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, nội thị là chính (trong nội thành, nội thị tùy theo điều kiện thực tế để sử dụng biển cho phù hợp). Các xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

Xem thêm: phiếu hạch toán của ngân hàng là gì

*

– Biển số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”: Trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên, đặt biển số W.208 "Giao nhau với đường ưu tiên". Trong nội thành, nội thị có thể không đặt biển này.

Các xe đi trên đường có đặt biển số W.208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau (trừ các loại xe được quyền ưu tiên theo quy định).

Bên dưới biển số W.208, có thể đặt biển số S.506b "Hướng đường ưu tiên" nếu ở nơi đường giao nhau đường ưu tiên thay đổi hướng (rẽ ngoặt).

Trường hợp đặt biển số W.208 ở trong khu đông dân cư, biển được đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đường ưu tiên. Ở ngoài khu đông dân cư, tùy theo đặt xa hay gần mà có thêm biển số S.502 "Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu".

*

Biển W.208

– Biển số I.401: Bắt đầu đường ưu tiên;

– Biển số I.402: Hết đoạn đường ưu tiên;

*

– Biển số S.506 (a,b): Hướng đường ưu tiên:

Biển số S.506a được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số I.401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

Xem thêm: máy in brother hl-1201

Biển số S.506b được đặt bên dưới biển số W.208 và biển số R.122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

*

>> 3 quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Làm bảng hiệu

Trả lời

Back to top button