Làm bảng hiệu

” Biển Quảng Cáo Tieng Anh Là Gì? Ứng Dụng Thế Nào Là Hợp Lý?

Putting up a ” Marry me, please ” on the scoreboard proclaiming my love for her in front of thousands of strangers.

Đang xem: Biển quảng cáo tieng anh

Chúng có thể được đăng trên các trang Web, dùng cho biển quảng cáo hay hình xe buýt hay tương tự vậy.
They could be posted through the Web; they could be used as a billboard or a bus shelter, or anything of that nature.
Khi tôi học lớp 8 khoảng 13 tuổi tôi bắt đầu làm việc bán thời gian trong một nơi vẽ biển quảng cáo tên là Putu.
Then, when I was in eighth standard around 13 years old, I started working in a part-time job in one of the signboard artists called Putu.
Khi tôi học lớp 8 khoảng 13 tuổi tôi bắt đầu làm việc bán thời gian trong một nơi vẽ biển quảng cáo tên là Putu.
Then, when I was in eighth standard around 13 years old, I started working in a part- time job in one of the signboard artists called Putu.
Hãy tưởng tượng hình anh mặc đồ lót… sẽ có mặt ở mọi ngã tư trong thành phố, trên những biển quảng cáo 18×12 mét!
Just imagine yourself in your underwear… at every traffic junction in town, on sixty feet- by- forty feet banners!
Giống như thị trưởng São Paulo người cấm những biển quảng cáo, hay những thành phố như San Francisco đưa xe điện vào sử dụng.
Like the mayor of São Paulo who”s banned advertising billboards, or the many cities like San Francisco putting in infrastructures for electric cars.

Xem thêm: Các Mẫu Biển Quảng Cáo Cửa Hàng Điện Thoại Đẹp Nhất 2020, Mẫu Biển Quảng Cáo Cửa Hàng Điện Thoại

Tôi cũng vặn máy quay để phát thanh những bài giảng thu sẵn và đeo biển quảng cáo đi trên con đường chính của thị trấn.
I also played recorded Bible talks on a portable gramophone and shared in placard marches through the main street of town.
Khi đến rạp chiếu phim, họ thấy những biển quảng cáo có hình ảnh các loại vũ khí gây sát thương và những cô gái ăn mặc thiếu vải.
When they get to the theater, they look at the posters and see powerful weapons and scantily clad women.
Trong một bộ phim vài năm trước, “Minority Report”, 1 cảnh nổi tiếng có Tom Cruise đi trong siêu thị và biển quảng cáo 3D cá nhân hóa hiện ra xung quanh anh ấy.
In a movie which came out a few years ago, “Minority Report,” a famous scene had Tom Cruise walk in a mall and holographic personalized advertising would appear around him.
Một tấm biển quảng cáo nằm cạnh đường với lời giới thiệu “IF YOU DON’T HAVE AN OIL WELL…GET ONE” hiện ra trên hành trình của chuyến xe đưa Joe rời Texas.

Xem thêm: Vỉ Nướng Bếp Hồng Ngoại Bằng Inox, Vỉ Nướng Inox Dùng Cho Bếp Gas, Bếp Hồng Ngoại

A roadside billboard, stating “IF YOU DON”T HAVE AN OIL WELL…GET ONE!” was shown as the New York-bound bus carrying Joe Buck rolled through Texas.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Làm bảng hiệu

Trả lời

Back to top button