Press "Enter" to skip to content

Posts published in “In Kẹp File”

kẹp file design

Đối với các doanh nghiệp, công ty hiện nay mẫu kẹp file đã không thể thiếu được. Kẹp file đem lại rất nhiều công dụng…

file kẹp tài liệu

Danh mụcVăn phòng phẩm – – Các loại giấy in – Photo mầu – – Giấy vi tính, đục lỗ, các bon – – Giấy in phun, in ảnh – – Giấy can, giấy than, film – – Giấy nhắc…

in kẹp file số lượng ít

Đối với các công ty mới bắt đầu xây dựng thương hiệu, hoặc bắt đầu in những ấn phẩm quảng cáo cơ bản để đi…