Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Vật tư quảng cáo”

roll up standee template

Graphic Design BrochureCorporate Brochure DesignBi Fold BrochureCreative BrochureBrochure CoverBrochure LayoutBusiness BrochureFlyer LayoutCreative Flyers Đang xem: Roll up standee template Collection by Đặng Thị Thanh Bình…

standee design

Graphic Design BrochureCorporate Brochure DesignBi Fold BrochureCreative BrochureBrochure CoverBrochure LayoutBusiness BrochureFlyer LayoutCreative Flyers Đang xem: Standee design Collection by Đặng Thị Thanh Bình A creative…

standee mẫu

Nội Dung 1 Standee là gì?1.1 Vai trò của standee trong hoạt động quảng cáo.2 Ưu điểm của standee2.1 Các loại standee:2.2 Bố cục thiết…