Máy in

giá thay drum máy in canon 2900

Thay Drum máy in HP và CANON

LOẠI DRUM

LOẠI MÁY

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

DRUM HP – CANON

SỬ DỤNG CHO HỘP MỰC MÁY IN LASER HP & CANON

 

06F – 92A(HP)

HP  LaserJet   5L / 6L / 3100 / 3150  Series  –  CANON  LBP  AX / FX – 3

220,000

HP  LaserJet   1100 / 3200  Series  –  CANON  LBP  800 / 810 / 1110 / 1120 / EP – 22

15A – 24A – 13A (HP)

HP  LaserJet   1000 / 1005 / 1200 / 1220  Series  –  CANON  LBP  1210 / EP – 25

220,000

HP  LaserJet   3300 / 3310 / 3320 / 3330 / 3380  Series  –  CANON  FX – 8

HP  LaserJet   1150 / 1300  Series  –  CANON  LBP  3200 / 3210 / EP – 26

12A(HP)

HP  LaserJet   1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022  Series  –  CANON  LBP  2900 / 3000

220,000

HP  LaserJet   3015 / 3020 / 3030 / 3035 / 3050 / 3052 / 3055  Series  –  CANON 4100/ 303/FX9 (CANON MF4122 / 4320D / 4350D)

49A – 53A(HP)

HP  LaserJet   1160 / 1320  Series  –  CANON  LBP  3300  Series

220,000

HP  LaserJet   3390 / 3392  Series  –  CANON  108/308 / 508/708

HP  LaserJet   P2014 / P2015  Series

35A-36A-78A – 85A – 88A(HP)

HP  LaserJet  P1005 / P1006 (35A)/P1102/1132 – CANON LBP 3100B / 3050/ 6000(EP 312)

220,000

HP  LaserJet  M1120MFP / M1522nf  / 1505 Series (36A) – Canon 4550/D520/4870/4890/ 4412/4450/L170 (EP 328)

505A(HP)

HP  LaserJet   P2035 – P2055D – M401D/M401DN(CF280A)

220,000

55A (HP)

HP  LaserJet   P3015 New Model             

320,000

96A(HP)

HP  LaserJet   2100 / 2200  Series  –  CANON  LBP  470 / 1000 / 1310 / FX – 7 / EP – 32

320,000

10A(HP)

HP  LaserJet   2300  Series

220,000

11A – 51A(HP)

HP  LaserJet   2400 / 2410 / 2420 / 2430  Series

320,000

HP  LaserJet   P3005 / P3027 / P3035  Series

27A(HP)

HP  LaserJet   4000 / 4050  Series  –  CANON  LBP  1760 / P370 / FX – 6 / EP – 52

320,000

LBP-52X/1760(EP-52),LaserClass 3170

61A(HP)

HP  LaserJet   4100  Series

38A – 39A 

HP  LaserJet   4200  Series /  4300  Series 4250 / 4350  Series

320,000

42A

64A – 45A

HP LaserJet P4014/4015/4510/4515 Series

320,000

 

HP LaserJet P4525 Series

450,000

00A(HP)

HP  LaserJet   4V / 4MV  Series  –  CANON  LBP  BX / 830  Series

450,000

29X(HP)

HP  LaserJet   5000  Series  –  CANON  LBP  840 / 850 / 870 / 880 / EP – 62

320,000

HP  LaserJet   5100  Series  –  CANON  LBP  910 / 1610 / 1810/ 1820  Series

16A/70A(HP)

HP  LaserJet   5200  Series  –  CANON  LBP  3500 / 3900 / 3950  –  CANON  309 / 509

320,000

09A(HP)

HP  LaserJet   8000 / 5Si  Series  –  CANON  LBP  WX / 930 / 2460  Series

400,000

82X(HP)

HP  LaserJet   8100 / 8150  Series  –  CANON  LBP  950 / 1910 / 3260 / EP – 72

43X (Green)

HP  LaserJet   9000 / 9040 / 9050  Series 

490,000

98A(HP)

HP  LaserJet   4 / 4M / 4Plus / 5N / 5M – CANON  LBP  EX / 8IV / 450 / 860  Series

320,000

JX (Green)

CANON  LBP   720 / 730 / 740 / 750  Series  –  CANON  LBP  JX

450,000

EP – 65 (Canon)

CANON  LBP   1410 / 1420 / 1510 / 1710 / 2320 / 6400 –  CANON  IR1600 / IR2000/IR2020

450,000

DRUM LASER MÀU HP

SỬ DỤNG CHO HỘP MỰC MÁY IN LASER MÀU HP

 

HP 1600/2600

HP  Color   1600  Series  –  2600 / 2605  Series  HP  Q6000A / Q6001A / Q6002A / Q6003A

350,000

Canon LBP5000/HPQ6000

HP 1215/1515

HP  Color   1215/1515/1518/CM1312/ CP2025/CM2320 Series  – CANON LBP5050

390,000

HP 1025

HP  Color   1025 Series 

390,000

HP 2500

HP  Color   2500  Series  –  HP  C9704A  Image Drum – CANON LBP 5200( Dùng chung)

390,000

HP 2550

HP  Color   2550  Series  –  HP  Q3964A  Image Drum

390,000

HP 3500/3700

HP  Color   3500 / 3550/3700-HP  Q2670A / Q2671A (81A) / Q2672A (82A) / Q2673A (83A)

390,000

HP CP3525

HP  Color   CP 3525 / CM3530 –  HP  CE250A / CE251A / CE252A / CE253A

390,000

HP 3000/3600/3800

HP  Color   3600  Series  –  HP  Q6470A / Q6471A / Q6472A / Q6473A

390,000

HP  Color   3800  Series  –  HP  Q6470A / Q7581A / Q7582A / Q7583A

HP  Color   3000  Series  –  HP  Q7560A / Q7561A / Q7562A / Q7563A

HP 4500

HP  Color   4500 / 4550  Series  –  HP  C4195A  Image Drum

390,000

HP 4600

HP  Color   4600 / 4650  Series –HP  C9720A / C9721A / C9722A / C9723A – CANON EP85

390,000

HP 4700

HP  Color   4700  Series  –  HP  Q5950A / Q5951A / Q5952A / Q5953A

390,000

HP 5500

HP  Color   5500 / 5550  Series  –  HP  C9730A / C9731A / C9732A / C9733A  – Canon LBP 2710/2810, EP-86

390,000

DRUM CANON

SỬ DỤNG CHO HỘP MỰC MÁY IN LASER MÀU CANON

 

EP – 83

Canon  Color   LBP  460PS  Series  –  HP  4500  Series  –  Image Drum

680,000

EP – 85

Canon  Color   LBP  2500 / 2510 / 5500  Series  –  HP  4600  Series

390,000

EP – 86

Canon  Color   LBP  2710 / 2810 / 5700 / 5800  Series  –  HP  5500  Series

390,000

EP – 87

Canon  Color   LBP  2410  –  HP  1500 / 2500 / 2550 / 2800 / 2820 / 2840  Image Drum

590,000

Canon  301

Canon  Color   LBP  5200  –  HP  1500 / 2500 / 2550 / 2800 / 2820 / 2840  Image Drum

Canon  308

Canon  Color   LBP  5000  Series  –  HP  1600 / 2600 / 2605  Series

390,000

Canon LBP-5050

Canon Color LBP5050 HP  Color  1215/1515/1518/CM1312/ CP2025/CM2320 Series

390,000

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Máy in

Trả lời

Back to top button