Là gì

Bệnh Glaucoma Góc Mở Là Gì, Glocom Góc Mở: Chẩn Đoán Và Điều Trị

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”360″,”ImageHeight”:”500″,”ItemId”:”f39c6b3d-9ff2-4f65-817d-bae732bc9212″,”Title”:”Gl%C3%B4c%C3%B4m%20%28M%E1%BA%AFt%20b%C3%ACnh%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%29″,”Description”:”%3Cp%20%3ED%C3%A2y%20th%E1%BA%A7n%20kinh%20th%E1%BB%8B%20gi%C3%A1c%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20v%C3%B2ng%20tr%C3%B2n%20h%C6%A1i%20%C4%91%E1%BB%A9ng%20%28h%C3%ACnh%20%C4%91%C4%A9a%29%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%99t%20ch%E1%BB%97%20l%C3%B5m%20n%E1%BA%B1m%20%E1%BB%9F%20trung%20t%C3%A2m%20%28h%E1%BB%91%20%C4%91%C4%A9a%29%20C%C3%A1c%20t%E1%BA%BF%20b%C3%A0o%20th%E1%BA%A7n%20kinh%20th%E1%BB%8B%20gi%C3%A1c%20bao%20g%E1%BB%93m%20vi%E1%BB%81n%20th%E1%BB%8B%20th%E1%BA%A7n%20kinh%2C%20%C4%91%C3%B3%20l%C3%A0%20m%C3%B4%20gi%E1%BB%AFa%20r%C3%ACa%20h%E1%BB%91%20%C4%91%C4%A9a%20v%C3%A0%20b%E1%BB%9D%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%C4%A9a%20th%E1%BA%A7n%20kinh%20th%E1%BB%8B.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/p4240042-glaucoma-normal-eye-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/p4240042-glaucoma-normal-eye-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v35139971_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Gl%C3%B4c%C3%B4m%20%28M%E1%BA%AFt%20b%C3%ACnh%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

Đang xem: Glaucoma góc mở là gì

*

Glôcôm (Thay đổi gai thị)

WESTERN OPHTHALMIC HOSPITAL/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”500″,”ImageHeight”:”350″,”ItemId”:”0c75cf3e-b643-4262-8eb2-0840758db089″,”Title”:”Gl%C3%B4c%C3%B4m%20%28Thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20gai%20th%E1%BB%8B%29″,”Description”:”%3Cp%20%3EH%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20c%C3%A1c%20d%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%87u%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%87nh%20gl%C3%B4c%C3%B4m%20trung%20b%C3%ACnh%2C%20bao%20g%E1%BB%93m%20m%E1%BB%8Fng%20vi%E1%BB%81n%20th%E1%BB%8B%20th%E1%BA%A7n%20kinh%20k%C3%A8m%20theo%20t%C4%83ng%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%20h%E1%BB%91%20%C4%91%C4%A9a%2F%C4%91%C4%A9a%2C%20%C4%91%E1%BB%99%20gi%C3%A3n%20d%C3%A0i%20c%E1%BB%A7a%20h%E1%BB%91%20%C4%91%C4%A9a%20%28t%C3%A1ch%29%2C%20l%C3%B5m%20ho%E1%BA%B7c%20khuy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%81n%2C%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20v%C3%B9ng%20t%E1%BB%91i%20h%C3%ACnh%20ch%C3%AAm%20ph%E1%BA%A3n%20%C3%A1nh%20l%E1%BB%9Bp%20s%E1%BB%A3i%20th%E1%BA%A7n%20kinh%20v%C3%B5ng%20b%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95n%20th%C6%B0%C6%A1ng.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/m1550096-glaucoma-optic-disk-changes-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/m1550096-glaucoma-optic-disk-changes-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v35139977_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Gl%C3%B4c%C3%B4m%20%28Thay%20%C4%91%E1%BB%95i%20gai%20th%E1%BB%8B%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

Xem thêm: làm biển quảng cáo ở bình dương

*

Bệnh tăng nhãn áp (Xuất huyết đĩa thị)

Hình ảnh nguồn của Douglas Rhee, MD.

“,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1000″,”ImageHeight”:”1000″,”ItemId”:”c0b238ba-d31c-44a7-b1e6-e5f6bed69155″,”Title”:”B%E1%BB%87nh%20t%C4%83ng%20nh%C3%A3n%20%C3%A1p%20%28Xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20%C4%91%C4%A9a%20th%E1%BB%8B%29″,”Description”:”%3Cp%20%3EB%E1%BB%A9c%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20Drance%20%28splinter%29%20v%C6%B0%E1%BB%A3t%20qua%20r%C3%ACa%20%C4%91%C4%A9a%20th%E1%BB%8B%20%E1%BB%9F%20kho%E1%BA%A3ng%20g%C3%B3c%204%3A00.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/disc_hemorrhage_glaucoma_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/disc_hemorrhage_glaucoma_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v8549558_vi”,”Placement”:null,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”B%E1%BB%87nh%20t%C4%83ng%20nh%C3%A3n%20%C3%A1p%20%28Xu%E1%BA%A5t%20huy%E1%BA%BFt%20%C4%91%C4%A9a%20th%E1%BB%8B%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false}” >

Xem thêm: Dán Decal Xe Xpander Tăng Vẻ Đẹp Cho Xe, Dán Tem Decal Thiết Kế Xe Mitsubishi Xpander 2020

Glôcôm góc mở nguyên phát là một hội chứng gồm tổn thương đầu thị thần kinh liên quan tới góc tiền phòng mở và nhãn áp tăng hoặc đôi lúc ở mức trung bình. Các triệu chứng là kết quả của tổn hại thị trường. Chẩn đoán dựa vào soi đáy mắt, soi góc tiền phòng, đánh giá thị trường, đo chiều dày giác mạc trung tâm và đo nhãn áp. Điều trị bao gồm các loại thuốc tra (ví dụ, tương tự prostaglandin, chẹn beta) và thường yêu cầu phải laze hoặc phẫu thuật để tăng thoát thủy dịch.

Mặc dù glôcôm góc mở có thể có nhiều nguyên nhân (xem Bảng: Glôcôm góc mở: Phân loại dựa trên các cơ chế nghẽn lưu thông thủy dịch*), nhưng 60 đến 70% trường hợp ở Hoa Kỳ không xác định được nguyên nhân và được gọi là glôcôm góc mở nguyên phát. Cả hai mắt thường bị ảnh hưởng, nhưng không đều nhau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button