Là gì

【4/2021】Tên Con Nguyễn Hoàng Phúc Là Gì, Giới Thiệu Về Hoàng Phúc Quốc Tế

Từ loại : danh từ riêngLĩnh vực:Danh nhân lịch sửMột số thông tin có liên quanHoàng Phúc (黃福, 1363-1440), tự là Như Tích (如錫), biệt hiệu Hậu Nhạc Ông, người Xương Ấp, Sơn Đông, là một đại thần triều Minh, từng làm tán quân vụ ở An Nam thời Kỷ thuộc MinhTheo Minh sử cuốn 154, Hoàng Phúc từng đỗ cống sinh rồi nhập học thái học sinh năm Hồng Vũ thứ 17 (1384). Năm thứ 31 niên hiệu Hồng Vũ (tức 1398), Hoàng Phúc dâng thư lên Minh Thái Tổ đề cập về một số vấn đề đương thời. Minh Thái Tổ đọc thư, khen Hoàng Phúc, cho làm hữu thị lang Công bộ. Từ đó, Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp quan trường.Thời Kiến Vũ, Minh Huệ Đế trọng dụng Hoàng Phúc, nên Minh Thành Tổ nghe lời gièm pha của tướng Lý Cảnh Long, coi Hoàng Phúc là gian đảng. Tuy Hoàng Phúc không bị Minh Thành Tổ trị tội, nhưng bị giáng chức một thời gian, sau mới được khôi phục. Năm thứ nhất niên hiệu Vĩnh Lạc (1403), Minh Thành Tổ dời kinh từ Nam Kinh về Yên Kinh, sai Hoàng Phúc lên Yên Kinh trước chuẩn bị. Năm thứ ba niên hiệu Vĩnh Lạc (1405), do Trần Anh hặc Phúc tội không chu cấp đủ tiền công cho thợ thuyền nên Hoàng Phúc bị chuyển sang làm thượng thư Bắc Kinh Hình bộ. Năm sau (1406) bị đi tù, Hoàng Phúc bị xung vào quân đội làm sự quan, sau được phục chức và sang Đại Việt làm nhiệm vụ đến tận năm 1424 mới được triệu về.Tháng 9 năm 1424, Minh Nhân Tông lên ngôi, triệu Hoàng Phúc về triều đình làm việc, giữ chức thượng thư Công bộ kiêm chiêm sự phủ Chiêm sự. Khi Minh Nhân Tông mất, Hoàng Phúc được giao nhiệm vụ xây lăng mộ cho vị hoàng đế này. Năm 1427, tình hình quân Minh ở Việt Nam nguy cấp, Minh Tuyên Tông triệu Hoàng Phúc về kinh rồi giao nhiệm vụ sang Đại Việt.Năm 1428, Hoàng Phúc được Lê Lợi tha cho về nước. Năm thứ 5 niên hiệu Tuyên Đức (1430), Hoàng Phúc dâng thư lên Minh Tuyên Tông hiến kế “túc binh thực tỉnh dịch” (cho quân ăn no giảm nặng nhọc). Minh Tuyên Tông nghe theo, chuyển Hoàng Phúc làm thượng thư bộ Hộ. Năm thứ 7 niên hiệu Tuyên Đức (1432), Tuyên Tông phái Hoàng Phúc tới Nam Kinh làm thượng thư bộ Công kiêm chưởng quản Nam Kinh Binh bộ. Năm thứ 10 niên hiệu Tuyên Đức (1435), Tuyên Tông mất, Minh Anh Tông nối ngôi. Cùng năm, Anh Tông phong Hoàng Phúc làm thiếu bảo kiêm thượng thư bộ Hộ.Hoàng Phúc nỗ lực làm việc, nên lâm bệnh nặng vào mùa đông niên hiệu Chính Thống thứ 4 (1439), tháng 1 năm sau qua đời, thọ 78 tuổi. Hoàng Phúc được đánh giá là người liêm khiết, tận tụy với công việc suốt 6 triều vua đầu nhà Minh. Đầu niên hiệu Thành Hóa thời Minh Hiến Tông truy tặng tước thái bảo, thụy Trung Tuyên.

Đang xem: Hoàng phúc là gì

*

leglove – Ngày 10 tháng 8 năm 2013

53

Xem thêm: Icon Là Gì Trên Facebook – Icon :)), =)), ^^, :3, :V Là Gì

10
Hoàng Phúc (黃福, 1363-1440), tự là Như Tích (如錫), biệt hiệu Hậu Nhạc Ông, người Xương Ấp, Sơn Đông, là một đại thần triều Minh, từng làm tán quân vụ � <..>

Xem thêm: kệ bếp inox 304

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi. Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!Thêm ý nghĩa

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button