Chữ inox

Kệ Chén Inox 1 Tầng Inox 304 (Đủ Size), Kệ Úp Chén 1 Tầng Inox 304

Là mẫu kệ inox chén bát 1 tầng vít mới nhất, cao cấp nhất, sáng bóng nhất, sang trọng nhất dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương được

Quý Vị Mua Nhiều Kệ Chén 1 Tầng Inox 304 Bóng Mờ Vui Lòng Tham Khảo Giá Sỉ Nhà Cung Cấp appaPa .vn

340,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”

Du00e0i 50cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:260,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc-ro”:”28x60cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:393000,”display_regular_price”:393000,”image”:{“title”:”ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro (1)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”alt”:”Ku1ec7 Inox 304 Ly Chu00e9n Bu00e1t 1 Tu1ea7ng”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”1060″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”393,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Du00e0i 60cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:259,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc-ro”:”28x70cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:445000,”display_regular_price”:445000,”image”:{“title”:”ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro (1)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”alt”:”Ku1ec7 Inox 304 Ly Chu00e9n Bu00e1t 1 Tu1ea7ng”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”1060″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”445,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Du00e0i 70cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:258,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc-ro”:”28x80cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:504000,”display_regular_price”:504000,”image”:{“title”:”ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro (1)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”alt”:”Ku1ec7 Inox 304 Ly Chu00e9n Bu00e1t 1 Tu1ea7ng”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”1060″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”504,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Du00e0i 80cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:257,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc-ro”:”28x90cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:563000,”display_regular_price”:563000,”image”:{“title”:”ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro (1)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”alt”:”Ku1ec7 Inox 304 Ly Chu00e9n Bu00e1t 1 Tu1ea7ng”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”1060″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”563,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Du00e0i 90cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:385,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc-ro”:”28x100cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:622000,”display_regular_price”:622000,”image”:{“title”:”ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro (1)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”alt”:”Ku1ec7 Inox 304 Ly Chu00e9n Bu00e1t 1 Tu1ea7ng”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”1060″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”622,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Du00e0i 100cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:386,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_kich-thuoc-ro”:”28x110cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:721000,”display_regular_price”:721000,”image”:{“title”:”ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro (1)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”alt”:”Ku1ec7 Inox 304 Ly Chu00e9n Bu00e1t 1 Tu1ea7ng”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2016/12/ke-inox-304-chen-bat-dia-1-tang-ro-1-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”1060″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”721,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Du00e0i 110cm x Ru1ed9ng 28cm x Cao 14cm
“,”variation_id”:387,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”}>”>

Kích Thước Rổ Chọn một tùy chọn28x100cm28x110cm28x50cm28x60cm28x70cm28x80cm28x90cmClear selection

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chữ inox

Trả lời

Back to top button