Tin tức in ấn khác

Kinh Doanh Ngành In Ấn – Thành Lập Công Ty In Ấn

Mã ngành nghề in ấn, sao chép bản ghi các loại được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam
Ngành nghề in, sao chép bản ghi các loại gồm:In ấn;Dịch vụ liên quan đến in ;Sao chép bản ghi các loại(Thủ tục thành lập công ty in ấn, sao chép bản ghi);

(Về cơ bản nội dung ngành nghề và mã ngành nghề theo Quyết định 27 vẫn giữ nguyên, chỉ đổi một số mã ngành nghề, như tách các ngành nghề ra chỉ tiết hơn so với mã ngành cũ).

Đang xem: Kinh doanh ngành in ấn

*

Nhóm ngành, nghề In ấn, Sao chép gồm:18: IN, SAO CHÉP BẢN GHI CÁC LOẠI
Ngành này gồm:
In các sản phẩm như sách, báo, ấn phẩm định kỳ, thiếp chúc mừng, các mẫu văn bản thương mại và các tài liệu khác và thực hiện hoạt động hỗ trợ như đóng sách, dịch vụ làm đĩa và tạo hình. Hoạt động hỗ trợ kể ở đây là phần không thể thiếu của ngành in ấn và sản phẩm (đĩa in, bìa sách hoặc đĩa máy tính hoặc file).
Các quá trình được sử dụng trong hoạt động in ấn bao gồm một loạt các phương pháp chuyển một hình ảnh từ đĩa, màn hình hoặc file máy tính sang các phương tiện khác như giấy, nhựa, kim loại, sản phẩm dệt hoặc gỗ. Điểm nổi bật nhất của các phương pháp này là việc chuyển hình ảnh từ đĩa hoặc màn hình sang các phương tiện như in thạch bản, in bản kẽm, in nổi). Thông thường một file máy tính được sử dụng trực tiếp máy in để tạo hình ảnh hoặc tĩnh điện học và các loại thiết bị khác (in kỹ thuật số hoặc in phi tác động).
In ấn và xuất bản có thể được thực hiện bởi cùng một đơn vị (ví dụ như báo).
Ngành này cũng gồm: tái xuất bản các bản ghi âm thanh, như đĩa compact, đĩa video, phần mềm trên đĩa hoặc băng, bản ghi.
Loại trừ
: Hoạt động xuất bản được phân vào ngành 58 (Hoạt động xuất bản). 181: In ấn và dịch vụ liên quan đến in
Nhóm này gồm: In các sản phẩm như sách, báo, ấn phẩm định kỳ, các mẫu văn bản thương mại, thiệp chúc mừng và các tài liệu khác, cùng các hoạt động hỗ trợ như đóng gáy sách, dịch vụ làm đĩa và hình ảnh. In có thể được thực hiện bằng cách kỹ thuật khác nhau và trên các vật liệu khác nhau.

Xem thêm: công ty in túi giấy

1811 – 18110: In ấn
Nhóm này gồm:
– In ấn báo chí, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ khác, sách và sách quảng cáo, bản thảo âm nhạc, bản đồ, tập bản đồ, áp phích, mục lục quảng cáo, tờ quảng cáo và các ấn phẩm quảng cáo khác, tem bưu điện, tem thuế, tài liệu, séc và các chứng khoán bằng giấy khác, nhật ký, lịch, các mẫu văn bản thương mại và các ấn phẩm in ấn thương mại khác, đồ dùng văn phòng phẩm cá nhân và các ấn phẩm khác bằng chữ, in op set, in nổi, in bản thạch và các thuật in khác, bản in máy copy, in máy vi tính, in chạm nổi;
– In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm;
– Các ấn phẩm in ấn được cấp bản quyền.
Nhóm này cũng gồm: In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in khác).
Loại trừ
:
– In trên lụa (bao gồm in nhiệt) trên các trang phục được phân vào nhóm 13130 (Hoàn thiện sản phẩm dệt);
– Sản xuất các sản phẩm bằng giấy như gáy sách được phân vào nhóm 17090 (Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu);
– Xuất bản các ấn phẩm in được phân vào ngành 581 (Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác);
– Bản sao các văn bản được phân vào nhóm 8219 (Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác).
1812 – 18120: Dịch vụ liên quan đến in

Nhóm này gồm:
– Đóng sách thành quyển, tạp chí, sách quảng cáo, catalo,…bằng cách gấp, xếp, khâu, dán hồ, kiểm tra thứ tự (trang sách), khâu lược, dán bìa, tỉa, xén, in tem vàng lên sách;
– Xếp chữ, sắp chữ, sắp chữ in, nhập dữ liệu trước khi in bao gồm quét và nhận biết chữ cái quang học, tô màu điện tử;
– Dịch vụ làm đĩa bao gồm sắp hình ảnh và sắp đĩa (để in ốp sét và in sắp chữ);
– Khắc chạm, khắc axit trên trục lăn cho khắc kẽm;
– Xử lý đĩa trực tiếp sang đĩa (cũng bao gồm đĩa nhựa);
– Chuẩn bị đĩa và nhuộm nhằm làm giảm công việc in ấn và dán tem;
– In thử;
– Các sản phẩm nghệ thuật bao gồm in thạch bản và mộc bản (phiến gỗ để làm các bản khắc);
– Sản xuất các sản phẩm sao chụp;
– Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp;
– Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra thứ tự và sắp xếp.

Xem thêm: Ký Hiệu Đồng Bảng Anh – Bảng Anh Ký Hiệu Là Gì,Financialmarketswizard

182 – 1820 – 18200: Sao chép bản ghi các loại
Nhóm này gồm:
– Sao chép băng, đĩa hát, đĩa compact và băng máy từ các bản gốc;
– Sao chép băng, đĩa từ, băng video phim và các ấn phẩm video từ các bản gốc;
– Sao chép các phần mềm và dữ liệu sang đĩa, băng từ các bản gốc.
Loại trừ
:
– Sao chép các ấn phẩm in được phân vào nhóm 18110 (In ấn);
– Xuất bản phần mềm được phân vào nhóm 58200 (Xuất bản phần mềm);
– Sản xuất và phân phối phim điện ảnh, đĩa video và phim trên đĩa DVD hoặc các phương tiện tương tự được phân vào nhóm 5911 (Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình), 59120 (Hoạt động hậu kỳ), 59130 (Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình);
– Sản xuất các bản gốc ghi âm hoặc các nguyên liệu âm thanh khác được phân vào nhóm 59130 (Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình);
– Sao chép phim điện ảnh để phân phối cho các rạp được phân vào nhóm 59200 (Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc).

Căn cứ pháp lý thành lập công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1.Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;2.Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày01 tháng 07 năm 2015;3.Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh;có hiệu lực ngày 01tháng 11 năm 2015;

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức in ấn khác

Trả lời

Back to top button