Là gì

Loess Là Gì – Loess Tiếng Anh Là Gì

LOESS (hoặc LOWESS) là viết tắt của làm mịn biểu đồ phân tán có trọng số cục bộ. Nó là một dạng hồi quy hạt nhân cục bộ (k-láng giềng gần nhất)

Đang xem: Loess là gì

Tôi tự hỏi nếu nó làm cho một sự khác biệt trong việc giải thích cho dù chỉ phụ thuộc, cả phụ thuộc và độc lập, hoặc chỉ các biến độc lập được chuyển đổi nhật ký. Hãy xem xét trường hợp log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Tôi …
46 regression data-transformation interpretation regression-coefficients logarithm r dataset stata hypothesis-testing contingency-tables hypothesis-testing statistical-significance standard-deviation unbiased-estimator t-distribution r functional-data-analysis maximum-likelihood bootstrap regression change-point regression sas hypothesis-testing bayesian randomness predictive-models nonparametric terminology parametric correlation effect-size loess mean pdf quantile-function bioinformatics regression terminology r-squared pdf maximum multivariate-analysis references data-visualization r pca r mixed-model lme4-nlme distributions probability bayesian prior anova chi-squared binomial generalized-linear-model anova repeated-measures t-test post-hoc clustering variance probability hypothesis-testing references binomial profile-likelihood self-study excel data-transformation skewness distributions statistical-significance econometrics spatial r regression anova spss linear-model
Tôi đang chạy mô hình hồi quy LOESS trong R và tôi muốn so sánh kết quả đầu ra của 12 mô hình khác nhau với các cỡ mẫu khác nhau. Tôi có thể mô tả các mô hình thực tế chi tiết hơn nếu nó giúp trả lời câu …
26 r regression loess
2
So sánh làm mịn splines vs hoàng thổ cho làm mịn?
Tôi muốn hiểu rõ hơn về những ưu / nhược điểm của việc sử dụng hoàng thổ hoặc một đường viền làm mịn để làm mịn một số đường cong. Một biến thể khác của câu hỏi của tôi là nếu có một cách để xây dựng một spline làm …
25 regression splines loess
1
Giải thích về những gì Nate Silver nói về hoàng thổ
Trong một câu hỏi tôi đã hỏi gần đây , tôi đã nói rằng đó là một “không” không lớn để ngoại suy với hoàng thổ. Nhưng, trong bài viết gần đây nhất của Nate Silver trên FiveThentyEight.com , ông đã thảo luận về việc sử dụng hoàng thổ để …
23 time-series forecasting predictive-models loess politics
4
Làm thế nào để chiếu một vectơ mới lên không gian PCA?
Sau khi thực hiện phân tích thành phần chính (PCA), tôi muốn chiếu một vectơ mới lên không gian PCA (tức là tìm tọa độ của nó trong hệ tọa độ PCA). Tôi đã tính PCA bằng ngôn ngữ R bằng cách sử dụng prcomp. Bây giờ tôi có thể …
21 r pca r variance heteroscedasticity misspecification distributions time-series data-visualization modeling histogram kolmogorov-smirnov negative-binomial likelihood-ratio econometrics panel-data categorical-data scales survey distributions pdf histogram correlation algorithms r gpu parallel-computing approximation mean median references sample-size normality-assumption central-limit-theorem rule-of-thumb confidence-interval estimation mixed-model psychometrics random-effects-model hypothesis-testing sample-size dataset large-data regression standard-deviation variance approximation hypothesis-testing variance central-limit-theorem kernel-trick kernel-smoothing error sampling hypothesis-testing normality-assumption philosophical confidence-interval modeling model-selection experiment-design hypothesis-testing statistical-significance power asymptotics information-retrieval anova multiple-comparisons ancova classification clustering factor-analysis psychometrics r sampling expectation-maximization markov-process r data-visualization correlation regression statistical-significance degrees-of-freedom experiment-design r regression curve-fitting change-point loess machine-learning classification self-study monte-carlo markov-process references mathematical-statistics data-visualization python cart boosting regression classification robust cart survey binomial psychometrics likert psychology asymptotics multinomial
Sự khác biệt giữa LOESS và LowESS là gì? Từ Wikipedia tôi chỉ có thể thấy rằng LOESS là một khái quát của THẤP. Họ có thông số hơi khác nhau?
17 nonparametric loess
1
Làm thế nào để tính khoảng dự đoán cho LOESS?
Tôi có một số dữ liệu mà tôi đã trang bị bằng mô hình LOESS trong R, đưa cho tôi cái này: Dữ liệu có một yếu tố dự đoán và một phản hồi, và nó không đồng nhất. Tôi cũng thêm khoảng tin cậy. Vấn đề là các khoảng …
Nếu độ rộng hạt nhân thay đổi thường tốt cho hồi quy hạt nhân, tại sao chúng thường không tốt cho ước tính mật độ hạt nhân?

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Máy In Win 7, Xp, Chia Sẻ Máy In

Câu hỏi này được nhắc nhở bằng cách thảo luận ở nơi khác . Hạt nhân biến thường được sử dụng trong hồi quy cục bộ. Ví dụ, hoàng thổ được sử dụng rộng rãi và hoạt động tốt như hồi quy mượt mà hơn và dựa trên một hạt …
17 nonparametric smoothing kernel-smoothing loess
1
Trực giác đằng sau các mẫu trao đổi theo giả thuyết null là gì?
Các thử nghiệm hoán vị (còn gọi là thử nghiệm ngẫu nhiên, thử nghiệm ngẫu nhiên lại hoặc thử nghiệm chính xác) rất hữu ích và có ích khi giả định phân phối bình thường theo yêu cầu, t-testkhông được đáp ứng và khi chuyển đổi các giá trị theo …
15 hypothesis-testing permutation-test exchangeability r statistical-significance loess data-visualization normal-distribution pdf ggplot2 kernel-smoothing probability self-study expected-value normal-distribution prior correlation time-series regression heteroscedasticity estimation estimators fisher-information data-visualization repeated-measures binary-data panel-data mathematical-statistics coefficient-of-variation normal-distribution order-statistics regression machine-learning one-class probability estimators forecasting prediction validation finance measurement-error variance mean spatial monte-carlo data-visualization boxplot sampling uniform chi-squared goodness-of-fit probability mixture theory gaussian-mixture regression statistical-significance p-value bootstrap regression multicollinearity correlation r poisson-distribution survival regression categorical-data ordinal-data ordered-logit regression interaction time-series machine-learning forecasting cross-validation binomial multiple-comparisons simulation false-discovery-rate r clustering frequency wilcoxon-mann-whitney wilcoxon-signed-rank r svm t-test missing-data excel r numerical-integration r random-variable lme4-nlme mixed-model weighted-regression power-law errors-in-variables machine-learning classification entropy information-theory mutual-information
Làm thế nào để tính toán thống kê R bình phương ( ) trong R cho và / hoặc đầu ra hàm? Ví dụ cho dữ liệu này:r2r2r^2loesspredict cars.lo 15 r r-squared loess
Có một kỹ thuật mô hình hóa như LOESS cho phép không, một hoặc nhiều điểm không liên tục, trong đó thời gian của sự không liên tục không được biết đến apriori? Nếu một kỹ thuật tồn tại, có một triển khai hiện có trong R không?
14 r regression curve-fitting change-point loess
1
GAM vs LOESS vs splines
Bối cảnh : Tôi muốn vẽ một đường trong một phân tán mà không xuất hiện tham số, do đó tôi đang sử dụng geom_smooth()ở ggplottrong R. Nó tự động trả về geom_smooth: method=”auto” and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs …
14 r gam splines loess r data-visualization boxplot mathematical-statistics theory sufficient-statistics machine-learning classification correlation svm feature-selection probability stochastic-processes machine-learning reinforcement-learning
Tôi có một số dữ liệu mà tôi sử dụng trơn tru loess. Tôi muốn tìm các điểm uốn của đường được làm mịn. Điều này có thể không? Tôi chắc rằng ai đó đã thực hiện một phương pháp ưa thích để giải quyết điều này … Ý tôi …
13 r smoothing loess
2
Tại sao hàm stl tạo ra sự thay đổi đáng kể theo mùa với dữ liệu ngẫu nhiên
Tôi đã vẽ với mã sau với chức năng stl (Phân chia theo chuỗi thời gian theo thời gian): plot(stl(ts(rnorm(144), frequency=12), s.window=”periodic”)) Nó cho thấy sự thay đổi đáng kể theo mùa với dữ liệu ngẫu nhiên được đặt trong mã ở trên (hàm rnorm). Biến thể Signficant được nhìn …
11 time-series seasonality loess
1
Làm cách nào để tìm giá trị p của hồi quy spline / loess trơn tru?
Tôi có một số biến và tôi quan tâm để tìm mối quan hệ phi tuyến tính giữa chúng. Vì vậy, tôi quyết định lắp một số spline hoặc hoàng thổ, và in các ô đẹp (xem mã bên dưới). Nhưng, tôi cũng muốn có một số thống kê cho …

Xem thêm: ” Decal Trắng Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Decal Dán Tường 3D Màu Trắng Trơn

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button