Là gì

Nation Wide Là Gì ? Nationwide Có Nghĩa Là Gì

nationwide* tính từ, adv- khắp cả nước; toàn quốc= to launch a nationwide guerilla+phát động cuộc chiến tranh du kích trên khắp cả nước= anti-government leaflets were diffused nationwide+truyền đơn chống chính phủ được phổ biến khắp cả nước

nationwide tại congdonginan.cometnamese (WD) Của Giải thích:

Inter: -eng » -Inter: -pron » – Category: Wiktionary – :IPA|IPA: Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/Inter: -adj » –nationwide adv Inter: IPA » /ˌneɪ.ʃən.ˈwɑɪd/ Khắp cả nước; toàn quốc.: to launch a nationwide guerilla — phát động cuộc chiến tranh du kích trên khắp cả nước: anti-government leaflets were diffused nationwide — truyền đơn chống chính phủ được phổ biến khắp cả nướcInter: -ref » -Inter: R:FVD » PCategory: Thể loại:Tính từ tiếng Anh – Translation: en » nationwideTranslation: es » nationwideTranslation: et » nationwideTranslation: fi » nationwideTranslation: fr » nationwideTranslation: hu » nationwideTranslation: it » nationwideTranslation: ja » nationwideTranslation: kn » nationwideTranslation: ko » nationwideTranslation: mg » nationwideTranslation: my » nationwideTranslation: pl » nationwideTranslation: zh » nationwide

Liên quan đến từ:naticenatice grassesnåtidnatifnåtildagsnationnation-widenationalNational accountsnational assistanceNational bargainingNational Bureau for Economic ResearchNational debtNational Economic Development Council (NEDC)National Enterprise Board (NEB)National Girobanknational guardnational health sercongdonginan.comceNational incomeNational income accountingNational Income IdentitiesNational Institute for Economic and Social Researchnational insuranceNational Insurance ContributionsNational Insurance FundNational Labor Relation Actnational parkNational productNational Research Development CorporationNational Sacongdonginan.comng Banknational sercongdonginan.comcenational trustnational-socialismenational-socialisteNationalbewußtseinNationalcharakternationaleNationaleinkommenNationalfeiertagNationalflaggeNationalgefühlNationalgerichtNationalhymnenationalisationnationalisenationalisednationalisernationalisesnationalisierennationalisingnationalismnationalismeNationalismusnationalistnationalistenationalistischNationalitätNationalitätenrestaurantNationalitätenstaatnationalité

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button