Là gì

Khi Nói Nhiệt Dung Riêng Của Đồng Là 380 J/Kg

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, điều đó có nghĩa là :

A. để nâng 1kg nước tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.

Đang xem: Nhiệt dung riêng là gì nói nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.k có nghĩa là gì

B. để nâng 1kg nước bay hơi ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.

C. 1kg nước khi biến thành nước đá sẽ giải phóng nhiệt lượng là 4200J.

D. để nâng 1kg nước giảm đi 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J.

Đáp án A

Ta có:Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho1kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1 0 C(1K)

=> Nhiệt dung riêng của nước là4200J/kg.K. Điều này có nghĩa là: Để nâng1kgnước tăng lên1độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là4200J

Một nồi đồng có khối lượng 300g chứa 1 lít nước. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của đồng là 380J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho nồi nước tăng nhiệt độ từ 35 0 C đến 100 0 C là:

A. 256kJ

B. 257800J

C. 280410J

D. 245800J

Đáp án: C

– Nhiệt lượng cần cung cấp cho nồi đồng để nó tăng nhiệt độ từ 35 0 C đến 100 0 C .

*

– Nhiệt lượng cần cung cấp cho nồi đồng để nó tăng nhiệt độ từ 35 0 C đến 100 0 C .

Xem thêm: Nơi Bán Máy In A3 Epson L1300 Chính Hãng, Giá Tốt, Máy In Epson L1300 (A3

*

– Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước:

*

Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5kg nước từ 15 0 C đ ế n 100 0 C trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng 1,5kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của sắt là 460J/kg.K

A. 1843650J

B. 1785000J

C. 58650J

D. 1726350J

Khối lượng của thùng sắtm1=1,5kgm,

nhiệt dung riêng của thùng sắt là c 1 = 460 J / k g . K

Khối lượng của nước trong thùng sắt m2=5kg,

nhiệt dung riêng của nước c 2 = 4200 J / k g . K

Ta có:

Nhiệt độ ban đầu của thùng sắt và nước là t1=150C

Nhiệt độ cần đạt tới của nước và thùng sắt lúc sau t2=1000C

Nhiệt lượng để cho thùng sắt có nhiệt độ tăng từ t 1 ⇒ t 2

là: Q 1 = m 1 c 1 t 2 − t 1

Nhiệt lượng để nước có nhiệt độ tăng từ t 1 ⇒ t 2

là: Q 2 = m 2 c 2 t 2 − t 1

=> Nhiệt lượng cần thiết để đun lượng nước đó từ 15 0 C đ ế n 100 0 C là:

Q = Q 1 + Q 2 = m 1 c 1 t 2 − t 1 + m 2 c 2 t 2 − t 1 = m 1 c 1 + m 2 c 2 t 2 − t 1 = 1 , 5.460 + 5.4200 100 − 15 = 1843650 J

Đáp án: A

Đúng 0
Bình luận (0)

Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5kg nước từ 15oC đến 100oC trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng 1,5kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K; của sắt là 460 J/kg.K.

A. 180950 J

B.1950650 J

C.1843650 J

D.2113690 J

Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: C

Nhiệt lượng cần cung cấp:

Q = (mscs + mncn).(t2 – t1) = 1843650 J

Đúng 0
Bình luận (0)

Hai quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một nhiệt độ. Thả quả thứ nhất vào nước có nhiệt dung riêng 4200J/kg.K, quả thứ hai vào dầu có nhiệt dung riêng 2100J/kg.K. Nước và dầu có cùng khối lượng và nhiệt độ ban đầu.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Mẫu Thiết Kế Biển Hiệu Cửa Hàng Online Đẹp, Chất Lượng

Gọi Q n là nhiệt lượng nước nhận được, Q d là nhiệt lượng dầu nhận được. Khi dầu và nước nóng đến cùng một nhiệt độ thì

A. Q n = Q d

B. Q n = 2 Q d

C. Q n = 1 2 Q d

D. Chưa xác định được vì chưa biết nhiệt độ ban đầu của hai quả cầu.

Lớp 8 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

B

Q n = m n . c n ∆ t 1 , Q d = m d . c d ∆ t 2

Mà m d = m n , ∆ t 1 = ∆ t 2 , c n = 2 c d => Q n = 2 Q d

Đúng 0
Bình luận (0)

Đun nóng 15 lít nước từ nhiệt độ ban đầu t 1 = 27 0 C. Sau khi nhận được nhiệt lượng 1134kJ thì nước nóng đến nhiệt độ t 2 . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Nhiệt độ t 2 có giá trị là:

A. 25 0 C

B. 35 0 C

C. 45 0 C

D. 55 0 C

Lớp 8 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Người ta cung cấp cho 10l nước một nhiệt lượng 840kJ làm tăng từ nhiệt độ ban đầu t 1 = 25 0 C đến nhiệt độ t 2 . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/ m 3 . Nhiệt độ t 2 là:

A. 35 0 C

B. 45 0 C

C. 40 0 C

D. 30 0 C

Lớp 8 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng một bếp dầu để đun một ấm nước bằng nhôm khối lượng 500g chứa 5 lít nước ở nhiệt độ 20 0 C . Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước đến sôi là:

A. 1680kJ

B. 1725,2kJ

C. 1702,5kJ

D. 1695,6kJ

Lớp 8 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: B

– Nước sôi ở nhiệt độ 100 0 C

– Nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước sôi là:

*

Đúng 0
Bình luận (0)

2kg nước đá ở nhiệt độ 00C cần nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ 600C biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.K

A. Q = 1184kJ

B. Q = 688,4J

C. Q = 546,6kJ

D. Q = 546,5J

Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Ta có:

+ Nhiệt lượng để 2kg nước đá tan chảy hoàn toàn là: Q 1 = λ m

+ Nhiệt lượng để 2kg nước đá đó thay đổi từ 00C lên 600C là: Q 2 = m c ∆ t

+ Nhiệt lượng cung cấp để 2kg nước đá ở 00C lên 600C là: Q = Q 1 + Q 2 = λ m + m c ∆ t

Thay số, ta được:

*

Đáp án: A

Đúng 0
Bình luận (0)
congdonginan.com

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button