Là gì

Take On Là Gì ? Giải Nghĩa Cụm Từ “Take On” Đúng Và Chi Tiết

used to show that something is in a position above something else and touching it, or that something is moving into such a position:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ congdonginan.com.

Đang xem: On là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

The bells in the clock tower ring every hour on the hour (= at exactly one o”clock, two o”clock, etc.).

Xem thêm: Bảng Hiệu Hộp Đèn Giá Bao Nhiêu Tiền? Hãy Cùng Vũ Gia Tìm Hiểu

Do the police have anything on you (= do they have any information about you that can be used against you)?
used to show a person or thing that is necessary for something to happen or that is the origin of something:
We don’t normally use at, on or in before time expressions beginning with each, every, next, last, some, this, that, one, any, all: …
into a bus, train, plane, etc., or in the correct position to start using some other method of travelling:
It”s amazing nobody was injured because the two buses crashed head on (= the front parts of the buses hit each other).

Xem thêm: Công Thức Tính Khổ Giấy Carton Thật Đơn Giản, Cách Tính Diện Tích Thùng Carton

UK It would be easier to get the bookcase through the doorway if we turned it sideways on (= turned it so that one of its sides is at the front).
infml Someone who is on is either performing very well or is in a situation where the person must be aware of everything that is happening and be ready to act:
su, usato prima di un giorno della setimana o di una data per esprimere quando accade qualcosa, a…

*

a story or piece of news discovered and published by one newspaper before all the others

Về việc này

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập congdonginan.com English congdonginan.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button