Là gì

Chuyên Viên Pháp Chế Là Gì ? Vai Trò Của Pháp Chế Trong Doanh Nghiệp Hiện Nay

Pháp chế là gì? Phân tích nguyên tắc pháp chế XHCN trong Luật hình sự? Điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự.

Đang xem: Pháp chế là gì


2 2. Nội dung nguyên tắc đảm bảo pháp chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN ) trong Tố tụng hình sự (TTHS) 3 3. Điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

Pháp chế là gì? là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ cũng như cộng đồng hiện nay quan tâm. Pháp chế có những đặc điểm rõ ràng và những quy định cụ thể góp phần tạo nên hệ thống trật tự cho nhiều đối tượng, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong xã hội.

Pháp chế là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến. Hiện nay nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa pháp chế và pháp luật. Chính vì vậy khi sử dụng còn nhiều sai sót dẫn đến hiểu sai vấn đề hoặc không hiểu rõ vấn đề. Hãy cùng Luật Dương Gia tìm hiểu pháp chế là gì cùng nguyên tắc đảm bảo pháp chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN ) trong Tố tụng hình sự (TTHS) qua bài viết dưới đây.

1. Pháp chế là gì? 

Tuy chưa được quy định cụ thể nhưng có thể hiểu Pháp chế là một chế độ và trật tự pháp luật trong đó tất cả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Pháp chế cũng biểu thị quá trình tạo lập nên pháp luật. Pháp chế và pháp luật có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng không đồng nhất. Pháp chế thể hiện sự đòi hỏi và những yêu cầu đối với các chủ thể pháp luật, phải triệt để tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội. Pháp chế là thể chế pháp luật được xác lập trong toàn bộ đời sống xã hội từ trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đến các thiết chế, quan hệ xã hội, hoạt động, sinh hoạt của mọi chủ thể pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Nội dung nguyên tắc đảm bảo pháp chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN ) trong Tố tụng hình sự (TTHS)

2.1. Khái niệm nguyên tắc pháp chế XHCN

Nguyên tắc pháp chế XHCN có thể được định nghĩa như sau: Nguyên tắc pháp chế XHCN trong TTHS là những quy định cơ bản chung nhất, được ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) và mang ý nghĩa chỉ đạo đối với toàn bộ hoạt động TTHS, theo đó các cơ quan tiến hành tố tụng (THTT), những người THTT và những người tham gia tố tụng trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng phải triệt để tuân theo những quy định của pháp luật TTHS.

2.2. Nội dung nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS

Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS được quy định tại Điều 7 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

“Điều 7. Bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

Mọi hoạt động tố tụng hình sự phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này. Không được giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử ngoài những căn cứ và trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định.”

Đây có thể nói chính là nội dung của nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS, nội dung này được biểu hiện cụ thể trong TTHS như sau:

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, những người THTT và những người tham gia tố tụng phải nghiêm chỉnh tuân thủ những quy định của BLTTHS.

Trước tiên, các cơ quan THTT, những người THTT phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật TTHS, chỉ được áp dụng những biện pháp mà pháp luật yêu cầu và cho phép để tiến hành các hoạt động của mình nhằm xác định tội phạm và người phạm tội. Hay nói cách khác, cơ quan THTT, người THTT phải thực hiện đẩy đủ và đúng các quyền tố tụng của mình, đồng thời nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ tố tụng khi tiến hành các hoạt động TTHS để giải quyết vụ án hình sự cụ thể.

TTHS là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn tố tụng khác nhau là giai đoạn khới tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nguyên tắc pháp chế XHCN đòi hỏi các cơ quan THTT, những người THTT khi tiến hành các hoạt động tố tụng đối với các vụ án hình sự cụ thể phải đảm bảo cho các giai đoạn TTHS của qúa trình này trong thực tế được diễn ra theo đúng trình tự đã được quy định chứ không thể đảo lộn.

Nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS đòi hỏi các giai đoạn TTHS phải tuân theo thứ tự luật định về mặt trình tự thời gian không có nghĩa là khi kết thúc một giai đoạn nhất định thì giai đoạn tiếp sau của nó buộc phải bắt đầu và lần lượt như vậy cho đến giai đoạn cuối cùng của quá trình TTHS, mà quá trình đó có thể dừng lại ở bất kỳ giai đoạn nào khi có những căn cứ do luật định. Nhưng về nguyên tắc tính trình tự về mặt thời gian với ý nghĩa là sự sắp xếp thứ tự trước sau của nó không thể bị đảo lộn.

Mặt khác, trong quá trình TTHS việc bắt đầu hay kết thúc một giai đoạn TTHS nhất định không phải do ý chí chủ quan của các cơ quan THTT, những người THTT mà phải theo các quy định của pháp luật TTHS. Các chủ thể này chỉ được hành động theo đúng các yêu cầu của pháp luật, trong phạm vi pháp luật cho phép. Và chính sự tuân thủ các quy định pháp luật TTHS về việc tiến hành hay kết thúc các giai đoạn TTHS nhất định này của các cơ quan THTT, những người THTT là sự biểu hiện tuân thủ nguyên tắc pháp chế trong TTHS.

Việc các cơ quan THTT, những người THTT tuân thủ triệt để nguyên tắc pháp chế XHCN không chỉ giới hạn ở chỗ hoạt động tố tụng của các chủ thể này tuân thủ triệt để tính trình tự về mặt thời gian của quá trình TTHS mà những chủ thể này khi thực hiện các hành vi tố tụng tiến hành giai quyết vụ án còn phải tuyệt đối tuân thủ các thủ tục tố tụng mà pháp luật TTHS quy định. Việc tuân thủ triệt để các thủ tục TTHS có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ của TTHS là làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, đồng thời bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Các cơ quan THTT, những người THTT được Nhà nước trao cho nhiệm vụ giữ vai trò chủ yếu trong việc phát hiện, điều tra, làm rõ và xử lý tội phạm. Vì vậy, mọi hành vi của các chủ thể này phải được thực hiện đúng quy định của BLTTHS. Như vậy nguyên tắc pháp chế trong TTHS không cho phép các cơ quan THTT, những người THTT áp dụng các biện pháp khác ngoài các biện pháp mà BLTTHS quy định để giải quyết vụ án. Đó là điều kiện quan trọng để nguyên tắc pháp chế XHCN được tôn trọng và tuân thủ trong TTHS.

Ngoài ra, để nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN được tôn trọng trong tất cả các giai đoạn của quá trình TTHS thì không chỉ cần có sự tuân thủ pháp luật triệt để từ phía các cơ quan THTT, những người THTT mà đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng hữu quan và các cá nhân khác, nhất là những người tham gia tố tụng cũng phải tuân theo pháp luật TTHS.

Các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức xã hội và công dân tham gia TTHS.

Trong BLTTHS, các Điều từ Điều 48 đến Điều 61 thuộc chương IV quy định về những người tham gia tố tụng cũng như quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quynày trong hoạt động TTHS. Nguyên tắc pháp chế XHCN trong TTHS đòi hỏi các quyền tố tụng của các chủ thể này phải được triệt để tôn trọng cũng như nghĩa vụ tố tụng của các chủ thể đó phải được triệt để tuân thủ khi các chủ thể này tham gia vào hoạt động TTHS. Với mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả những người tham gia tố tụng, nguyên tắc pháp chế XHCN còn đòi hỏi trách nhiệm của các cơ quan người THTT trong việc giải thích và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng (Điều 62 BLTTHS).

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cũng như biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh chống tội phạm nhất thiết phải theo đúng quy định của luật pháp, đảm bảo cưỡng chế chỉ áp dụng đối với kẻ phạm tội, nghiêm cấm xử phạt người vô tội.

Tất cả các quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đều dựa trên cơ sở của luật hình sự và luật TTHS.

Một khi pháp luật còn tồn tại thì đòi hỏi mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải triệt để tuân thủ, đó là đòi hỏi của nguyên tắc pháp chế XHCN.

2.3. Ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS

Có thể nói rằng quá trình TTHS là một xâu chuỗi bao gồm nhiều hành vi tố tụng có tính chất khác nhau do các chủ thể có thẩm quyền thực hiện. Nguyên tắc pháp chế XHCN trong TTHS làm cho quá trình này diễn ra theo đúng thứ tự trước, sau theo quy định của BLTTHS, mà không hề bị đảo lộn, do vậy hoạt động của các cơ quan THTT sẽ không bị chồng chéo về chức năng, thẩm quyền. Với vai trò như vậy, ý nghĩa thứ nhất của nguyên tắc pháp chế XHCN trong TTHS là giúp cho quá trình TTHS trong thực tế được vận hành một cách thống nhất, đồng bộ và đạt hiệu quả cao.

Nguyên tắc pháp chế XHCN còn là cơ sở quan trọng cho việc bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi tham gia TTHS. Nguyên tắc này đảm bảo cho cuộc đấu tranh chống tội phạm được kiên quyết, triệt để, kịp thời bảo đảm giáo dục kẻ phạm tội, đồng thời ngăn chặn việc làm oan người vô tội và ngăn ngừa việc hạn chế các quyền dân chủ của công dân một cách trái pháp luật.

Với các ý nghĩa như trên, nguyên tắc bảo pháp chế XHCN được ghi nhận là nguyên tắc cơ bản của TTHS, nguyên tắc này không chỉ định hướng cho hoạt động TTHS mà còn định hướng cho việc xây dựng pháp luật trong thực tiễn.

3. Điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

3.1. Phương hướng đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự

Bảo đảm tính có căn cứ pháp lí trong hành vi và văn bản tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự.

Hành vi tố tụng là hoạt động áp dụng pháp luật tố tụng, nó vừa thể hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. Tuy vậy, việc thực hiện các hành vi tố tụng rất dễ bị vi phạm bởi các cơ quan và những người có thẩm quyền nếu như họ không tuân thủ các quy định pháp luật tố tụng về thẩm quyền, căn cứ, trình tự, cũng như thời hạn tố tụng, vì các lí do khác nhau.

Do vậy, trước tiên muốn có hành vi tố tụng hợp pháp, đòi hỏi trước tiên các hành vi tố tụng đó phải được ghi lại, phản ánh lại bằng các văn bản tố tụng. Các văn bản tố tụng chính là các tài liệu pháp lí phản ánh việc thực hiện các hành vi tố tụng, là cơ sở đánh giá tính hợp pháp của các hành vi tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Như vậy, để xem xét đánh giá các hành vi tố tụng có tuân thủ pháp luật hay không thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ Tòa án cấp trên…, và mọi công dân có thể căn cứ vào các văn bản tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, việc kiểm tra các văn bản tố tụng phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời để phát hiện và hủy bỏ các văn bản trái pháp luật. Đồng thời trong thực tiễn đôi khi xảy ra trường hợp các hành vi tố tụng được thực hiện không hợp pháp nhưng lại được hợp pháp hóa bằng các văn bản tố tụng hợp pháp. Nếu chỉ căn cứ đơn thuần vào các văn bản tố tụng này để đánh giá tính hợp pháp của các hành vi tố tụng mà nó thể hiện thì sẽ không thể phát hiện ra sự vi phạm pháp luật.

Do vậy, bên cạnh sự thường xuyên kiểm tra đánh giá văn bản tố tụng thì các hoạt động như hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật (của VKS), hoạt động giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cũng như của các cơ quan thông tin và mọi công dân đối với các hành vi tố tụng cũng phải đặc biệt coi trọng.

Mặt khác, nguyên tắc pháp chế XHCN đòi hỏi việc áp dụng đúng đắn và thống nhất các quy phạm luật TTHS và Luật hình sự trong mọi vụ án hình sự và trên quy mô toàn quốc. Muốn áp dụng đúng đắn, thống nhất pháp luật hình sự và TTHS, điều kiện trước tiên là phải có sự nhận thức đúng đắn, thống nhất pháp luật hình sự và pháp luật TTHS của những người tiến hành tố tụng trong các cơ quan tiến hành tố tụng.

Xem thêm: Gei Là Gì, Gel Chúa Là Gì, Chơi Gel Là Gì Trong Lhbt? Lgbt, Gay, Les, Bi Có Ảnh Hưởng Gì Đến Gei

Bởi vậy, hệ thống pháp luật về hình sự và TTHS phải đầy đủ, toàn diện, đồng bộ, phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế – xã hội đồng thời hệ thống pháp luật đó phải được xây dựng ở trình độ kĩ thuật pháp lí cao với một cơ cấu chính xác và cách biểu đạt bằng ngôn ngữ phải bảo đảm tính cô đọng, logic, chính xác và một nghĩa. Do vậy, việc xây dựng một hệ thống pháp luật nói chung và một hệ thống các văn bản pháp luật hình sự và TTHS nói riêng hoàn thiện là rất khó đạt được.

Vì vậy, cần có sự giải thích pháp luật nhanh chóng kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền thì mới có thể tạo ra sự nhận thức thống nhất về pháp luật hình sự và TTHS của những người tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về tư tưởng chính trị của những người tiến hành tố tụng cũng rất quan trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự, TTHS của họ.

Chỉ khi nào những điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán nhận thức rõ, ý thức rõ về tầm quan trọng của việc đấu tranh, chống, phòng ngừa tội phạm với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, vững vàng về tư tưởng chính trị theo đòi hỏi của xã hội thì việc vận dụng pháp luật của họ mới thống nhất, đúng đắn được.

3.2. Bảo đảm quyền của bị cáo và những người tham gia tố tụng

Với mục đích đảm bảo pháp chế XHCN trong TTHS, đòi hỏi trong thời gian tới phương hướng cần đạt tới là cơ quan TTHS cần phải có trách nhiệm giải thích và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Trong khi xét xử Tòa án và VKS bảo đảm cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực hiện dân chủ, khách quan. Việc phán quyết của TA phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên của người bào chữa, bị cáo nhân chứng, nguyên đơn, bị đơn và những người có quyền, lợi ích hợp pháp để ra những bản án quyết định đúng pháp luật, có sức thuyết phục.

TA, VKS có trách nhiệm tạo điều kiện để luật sư tham gia vào quá trình tố tụng tại phiên tòa như nghiên cứu hồ sơ, tranh luận dân chủ tại phiên tòa.

Bảo đảm quyền kháng cáo của bị cáo, người tham gia tố tụng khác đối với những bản án quyết định theo quy định của Bộ luật TTHS.

Muốn vậy, cần phải quán triệt cho các TA, VKS nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ tố tụng cụ thể của từng người tham gia tố tụng trong TTHS. Đồng thời phải quán triệt cho họ nhận thức rõ các ý nghĩa chính trị, xã hội và ý nghĩa pháp lí của việc bảo đảm thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ tố tụng đó của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong TTHS.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong TTHS.

Các cơ quan tư pháp phải thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Muốn vậy, trước hết TA phải chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình từ khi nhận và thụ lí hồ sơ vụ án của VKS chuyển sang. Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải nghiên cứu hồ sơ trong thời hạn chuẩn bị xét xử, phải nghiên cứu xem xét một cách toàn diện, đầy đủ các tình tiết các căn cứ buộc tội và gỡ tội.

Phải đối chiếu các tình tiết của vụ án với các quy định của pháp luật, từ đó ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định tạm đình chỉ vụ án hay hoàn hồ sơ để điều tra bổ sung đúng căn cứ pháp luật. Khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử thì thẩm phán được phân công chủ tọa cần dự thảo bản án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, tình huống phát sinh, phương pháp giải quyết, đảm bảo cho việc xét xử tại phiên tòa đúng về mặt tố tụng.

Đồng thời có thể ra phán quyết khách quan, đúng người đúng tội. Tại phiên tòa, HĐXX phải chủ động tích cực xét hỏi làm rõ các vấn đề của vụ án theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm các quyền và nghĩa vụ tố tụng của những người này.

Ngay từ khi có quyết định truy tố bị can ra tòa kiểm sát viên được phân công phiên tòa cũng phải nắm chắc toàn bộ hồ sơ chứng cứ vụ án, phải xem xét toàn diện, đầy đủ các tình tiết căn cứ buộc tội và gỡ tội. Trên cơ sở đó phải dự thảo bản luận tôi chuẩn bị đề cương xét hỏi và dự kiến những vấn đề tranh luận tại phiên tòa, các tình huống phát sinh cũng như phương hướng giải quyết.

Kiểm sát viên phải bám sát vào quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử để kiểm sát việc chấp hành thời hạn chuẩn bị xét xử, và việc ra các quyết định khác của TA theo đúng quy định của pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật phải kiến nghị kháng nghị yêu cầu TA khắc phục kịp thời

Đề cao tính độc lập của Tòa án trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ cũng như tính độc lập của VKS trong việc thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong TTHS.

Điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong TTHS

3.3. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động TTHS

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của TA như lãnh đạo sự phối hợp giữa các ngành Công an, VKS, TA trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và sự phối hợp giữa TA với chính quyền, đoàn thể quần chúng trong việc giải quyết các vụ án nói chung và án hình sự nói riêng.

Đảng đề ra các đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống cơ quan điều tra, VKS, TA khoa học, vững mạnh; bố trí cán bộ lãnh đạo, thẩm phán có tri thức pháp lý, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng, phê phán những quan điểm pháp lý đơn thuần máy móc… kỷ luật đảng nghiêm minh đối với những cán bộ TA, VKS, các cơ quan điều tra… là đảng viên vi phạm pháp luật.

3.4. Hoàn thiện pháp luật TTHS

Để đảm bảo thực hiện nguyên tắc pháp chế XHCN trong TTHS thì một điều kiện tất yếu là phải xây dựng được một hệ thống pháp luật TTHS đầy đủ, đúng đắn, toàn diện phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Cần sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTHS về thẩm quyền xét xử, đặc biệt là thẩm quyền xét xử của TA các cấp đối với những tội mà bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài.

Về quy định Điều 155 về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại, để tránh sự áp dụng tùy tiện, không thống nhất đối với khoản 2 Điều 105 trong trường hợp người bị hại rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa cần bổ sung thêm. Cụ thể, người bị hại rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp:

i) Người bị hại bị đe dọa, cưỡng ép, mua chuộc hay bị đánh lừa mà rút yêu cầu.

ii) Người bị hại do bị hạn chế về thể chất hoặc tinh thần mà không biểu lộ ý chí đúng đắn khi rút yêu cầu.

iii) Hành vi phạm tội gây bất bình lớn trong nhân dân, đòi hỏi cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để trừng trị và phòng ngừa, giáo dục chung.

3.5. Về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong sạch, vững mạnh đủ điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

Việc xét xử có đảm bảo đúng pháp luật và hiệu quả hay không, pháp chế XHCN đảm bảo ở mức độ nào phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ cũng như phẩm chất đạo đức và lập trường tư tưởng của đội ngũ thẩm phán. Do vậy, vấn đề xây dựng và quy hoạch cán bộ xét xử là vô cùng cấp thiết. Trước hết cần phải nhanh chóng thực hiện đào tạo và bồi dưỡng thẩm phán để các thẩm phán có đủ điều kiện tiêu chuẩn như quy định của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân, đáp ứng được chức năng và nhiệm vụ được giao đặc biệt chú trọng đào tạo trình độ đội ngũ cán bộ, thẩm phán cấp huyện.

Trong công tác đào tạo cán bộ TA nói chung và đào tạo thẩm phán nói riêng cần đổi mới theo hướng những cán bộ này phải có trình độ đại học luật và được đào tạo kĩ năng nghề nghiệp như kĩ năng nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để chuẩn bị xét xử, kỹ năng tổ chức phiên tòa tại trụ sở TA, xét xử lưu động, xét xử kín… kỹ năng điều khiển phiên tòa công khai, xét hỏi tại phiên tòa, phán quyết và ra bản án… Cần phải thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho thẩm phán, mạnh dạn luân chuyển cán bộ, thẩm phán giữa các địa phương cũng như giữa trung ương và địa phương đồng thời rà soát lại trình độ thẩm phán để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Bên cạnh đó trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay, cần chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán đảm bảo áp dụng đúng các quy định của pháp luật, thái độ công bằng và tôn trọng sự thật khách quan khi xét xử. Mặt khác trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị xét xử hoặc trước và trong quá trình xét xử, thẩm phán cần có năng lực, trình độ phát hiện, đề xuất vấn đề, trao đổi phối hợp với CQĐT, VKS để giải quyết một số vấn đề liên quan đến vụ án như: yêu cầu điều tra bổ sung, thu thập thêm chứng cư, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bảo vệ phiên tòa… Đây là những vấn đề rất quan trọng bảo đảm cho việc xét xử vụ án đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Do vậy, người thẩm phán cũng cần phải được bồi dưỡng về năng lực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khác.

Ngoài ra đội ngũ hội thẩm nhân dân và kiểm sát viên cũng phải được từng bước tiêu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân và Pháp lệnh về kiểm sát viên. Cụ thể, đối với hội thẩm nhân dân, cần hoàn thiện cơ chế lựa chọn, bầu cử, bồi dưỡng, quản lý họ để đề cao trách nhiệm và vai trò của họ.

Với vai trò hết sức quan trọng là thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động xét xử nói riêng thì vấn đề tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ kiểm sát viên cũng là vấn đề hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp nói chung và bảo đảm pháp chế XHCN trong TTHS nói riêng.

Xem thêm: 5 Lý Do Bạn Không Nên Mua Máy In Ricoh Có Tốt Không ? Máy Photocopy Ricoh Mp 7502 Có Tốt Không

3.6. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động tố tụng hình sự

Tăng cường đổi mới cơ sở vật chất cho các Cơ quan điều tra, VKS, TA phục vụ cho hoạt động TTHS nhất là ở các địa phương, các vùng sâu, vùng xa. Đồng thời chế độ về lương, phụ cấp đối với cán bộ thực hiện các hoạt động TTHS đặc biệt là ở các địa phương cần được quan tâm đúng mức.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button