Chữ inox

Kệ Ray Inox Tủ Bếp Ngọc Giang, Ray Inox Bat Chất Liệu Inox 304 Dầy

Là mẫu kệ Ray Inox 304 Dành cho tủ không dùng cánh, dùng nắp tủ mới nhất, cao cấp nhất, sang trọng nhất, dạng lá inox SUS 304. Được đánh bóng soi gương đượcDùng làm Kệ inox để gia vị (Kích thước nhỏ), để ly chén bát, xoong nồi chảo…Trong Tủ Bếp

*

300,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”

Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 30cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:968,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”30cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:330000,”display_regular_price”:330000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”330,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 30cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:969,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”20cm-x-50cm-bong-mo”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:200000,”display_regular_price”:200000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”200,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 20cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:970,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”20cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:220000,”display_regular_price”:220000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”220,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 20cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:971,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”100cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:1100000,”display_regular_price”:1100000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”1,100,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 100cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:950,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”100cm-x-50cm-bong-mo”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:1000000,”display_regular_price”:1000000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”1,000,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 100cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:951,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”110cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:1210000,”display_regular_price”:1210000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”1,210,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 110cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:952,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”110cm-x-50cm-bong-mo”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:1100000,”display_regular_price”:1100000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”1,100,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 110cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:967,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”120cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:1320000,”display_regular_price”:1320000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”1,320,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 120cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:953,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”120cm-x-50cm-bong-mo”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:1200000,”display_regular_price”:1200000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”1,200,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 120cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:954,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”40cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:440000,”display_regular_price”:440000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”440,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 40cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:955,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”40cm-x-50cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:400000,”display_regular_price”:400000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”400,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 40cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:956,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”50cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:550000,”display_regular_price”:550000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”550,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 50cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:957,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”50cm-x-50cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:500000,”display_regular_price”:500000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”500,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 50cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:958,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”60cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:660000,”display_regular_price”:660000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”660,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 60cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:959,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”60cm-x-50cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:600000,”display_regular_price”:600000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”600,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 60cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:960,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”70cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:770000,”display_regular_price”:770000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”770,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 70cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:961,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”70cm-x-50cm”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:700000,”display_regular_price”:700000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”700,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 70cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:962,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”80cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:880000,”display_regular_price”:880000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”880,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 80cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:963,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”80cm-x-50cm-bong-mo”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:800000,”display_regular_price”:800000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”800,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 80cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:964,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”90cm-x-50cm-bong-guong”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:990000,”display_regular_price”:990000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”990,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 90cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:965,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_chon-ke-ray”:”90cm-x-50cm-bong-mo”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:”N/A”,”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:900000,”display_regular_price”:900000,”image”:{“title”:”shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-(2)”,”caption”:””,”url”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”alt”:”Giu00e1 Ku1ec7 Inox 304 Ray Tu1ee7 Bu1ebfp”,”src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”srcset”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png 300w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-180×180.png 180w, https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png 65w”,”sizes”:”(max-width: 300px) 100vw, 300px”,”full_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2.png”,”full_src_w”:300,”full_src_h”:300,”thumb_src”:”https://congdonginan.com/wp-content/uploads/2018/08/shopmanhphat-ke-inox-304-ray-tu-bep-2-65×65.png”,”thumb_src_w”:65,”thumb_src_h”:65,”src_w”:300,”src_h”:300},”image_id”:”924″,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”900,000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ku00edch thu01b0u1edbc phu1ee7 bu00ec cu1ea3 ray du00e0i 90cm x Su00e2u 50cm x Cao 10cm
“,”variation_id”:966,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:”N/A”,”weight_html”:”N/A”}>”>

Chọn Kệ Ray Chọn một tùy chọn100cm x 50cm Bóng Gương100cm x 50cm Bóng Mờ110cm x 50cm Bóng Gương110cm x 50cm Bóng Mờ120cm x 50cm Bóng Gương120cm x 50cm Bóng Mờ20cm x 50cm Bóng Gương20cm x 50cm Bóng Mờ30cm x 50cm Bóng Gương30cm x 50cm Bóng Mờ40cm x 50cm Bóng Gương40cm x 50cm Bóng Mờ50cm x 50cm Bóng Gương50cm x 50cm Bóng Mờ60cm x 50cm Bóng Gương60cm x 50cm Bóng Mờ70cm x 50cm Bóng Gương70cm x 50cm Bóng Mờ80cm x 50cm Bóng Gương80cm x 50cm Bóng Mờ90cm x 50cm Bóng Gương90cm x 50cm Bóng MờClear selection

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chữ inox

Trả lời

Back to top button