Là gì

Schedule Flight Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ congdonginan.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Đang xem: Schedule flight là gì

When he operated the aircraft on scheduled flights the day prior to the accident, the aircraft performed quite well.
In 1998, the airport recorded receiving a total of 7,945 scheduled flights, handled 23,919 passengers and 6,025 tons of cargo.
City networks can be physical connections to other places, such as railways, canals or scheduled flights.
In the early 1990s, the company gradually phased out scheduled flights in order to focus on charter operations.
While the airport is reported to be making money, no company currently operates scheduled flights from the airport.
It marks the end of cross-strait charter flights and marks the beginning of regular scheduled flights.
There is a single asphalt runway and a terminal building, built in 1983, that handle scheduled flights and air charters.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên congdonginan.com congdonginan.com hoặc của congdonginan.com University Press hay của các nhà cấp phép.

*

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Máy In Hp Laserjet 1160 Không In Được Tại Nhà, Hướng Dẫn Cài Đặt Máy In Hp Laserjet 1160

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập congdonginan.com English congdonginan.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Làm Bảng Hiệu Quận 10 Tphcm, Làm Bảng Hiệu Quận 10 Giá Rẻ Rẻ Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button