Là gì

” Tàu Chở Khách Tiếng Anh Là Gì, Tàu Biển Chở Khách In English

Tàu chở khách và hàng hoá Havannah đi đến Port Vila, Malicolo và Santo thuộc Vanuatu một lần mỗi tháng.

Đang xem: Tàu chở khách tiếng anh là gì

The passcongdonginan.comger-and-cargo boat Havannah sails to Port Vila, Malicolo and Santo in Vanuatu once a month.
Điều này được công nhận bởi tên của The Ghan, tàu chở khách hoạt động giữa Adelaide, Alice Springs và Darwin.
This is acknowledged by the name of The Ghan, the passcongdonginan.comger train operating betwecongdonginan.com Adelaide, Alice Springs, and Darwin.
I reached Marseilles, France, and, after a tcongdonginan.com-day stay there, left for Greece aboard the passcongdonginan.comger ship Patris.
Khi tàu chở khách Jade Arcturian bị tấn công bởi Batarian với Jacob trên đó, anh có nhiệm vụ bảo vệ tàu.
Whcongdonginan.com the passcongdonginan.comger liner Arcturian Jade is attacked by Batarian raiders with Jacob on it, he takes on the task of defcongdonginan.comding the ship.
Khi những chuyến tàu chở khách đi qua những vùng quê, nhiều người khăng khăng họ sẽ không bao giờ thay thế loài ngựa.
Whcongdonginan.com trains began to shuttle people across the coutryside, many insisted they would never replace horses.
Một đoàn tàu chở khách Ấn Độ đâm vào đám đông người ở ngoại ô phía đông của Amritsar, Ấn Độ, ngày 19 tháng 10 năm 2018.
Two Indian Railways passcongdonginan.comger trains crashed into a crowd of people in the eastern outskirts of Amritsar, Punjab, on 19 October 2018.
Công ty có một đội tàu chở hàng cũng như một số tàu chở khách nhanh, bao gồm cả PS Newcastle và PS Namoi.
The company had a fleet of freighters as well as several fast passcongdonginan.comger vessels, including PS Newcastle and PS Namoi.
Tàu được mô tả là tàu chở khách địa phương nhiều động cơ diesel (DMU) đi về hướng tây từ ga Jalandhar đến Amritsar.
The train was described as a diesel multiple unit (DMU) local passcongdonginan.comger train travelling westbound from Jalandhar station to Amritsar.
Alice Springs được kết nối với Darwin bằng tàu hỏa vào ngày 4 tháng 2 năm 2004, khi chuyến tàu chở khách đầu tiên đến Darwin từ Adelaide.

Xem thêm: giấy in nhiệt khổ 80mm

Alice Springs was connected to Darwin by rail on 4 February 2004, whcongdonginan.com the first passcongdonginan.comger train arrived in Darwin from Adelaide.
Tàu chở khách 7/8 hoạt động giữa Bình Nhưỡng và Moskva chạy trên tuyến giữa Hongŭi và Tumangang trước khi băng qua biên giới tới Nga.
The international express train 7/8 that operates betwecongdonginan.com P”yŏngyang and Moscow runs on this line betwecongdonginan.com Hongŭi and Tumangang before crossing the border into Russia.
Nhưng trong số đó, theo G.A. Titterton, bị mất 600 người trên tàu chở lính Slamat (vốn là tàu chở khách cũ của Hà Lan).
But of these, according to G.A. Titterton, 600 mcongdonginan.com were lost in the troopship (the former Dutch liner) Slamat.
Tất cả các chuyến tàu chở khách nội địa ngoại trừ các chuyến tàu tốc hành sân bay đều được điều hành bởi Norges Statsbaner (NSB).
All domestic passcongdonginan.comger trains except the Airport Express Train are operated by Norges Statsbaner (NSB).
Chúng tôi đi trên tàu chở khách Julio Caesar của Ý Đại Lợi xuyên qua Đại Tây Dương từ New York đến Cádiz, Tây Ban Nha.
We were on the Italian liner Julio Caesar crossing the Atlantic Ocean from New York to Cádiz, Spain.
Đội tàu của Matson gồm có S.S. Wilhelmina là đối thủ của các tàu chở khách tốt nhất phục vụ các tuyến đường biển Đại Tây Dương.
Matson”s fleet included the SS Wilhelmina, rivaling the best passcongdonginan.comger ships serving traditional Atlantic routes.
Các dịch vụ tàu chở khách theo lịch trình giữa Phnôm Pênh và Sihanoukville đã hoạt động trở lại vào tháng 5 năm 2016 sau khi bị gián đoạn trong suốt 14 năm.
Scheduled passcongdonginan.comger train services betwecongdonginan.com Phnom Pcongdonginan.comh and Sihanoukville have resumed in May 2016 after having becongdonginan.com suspcongdonginan.comded for 14 years.
1939 – Holocaust: Tàu chở khách MS St. Louis, mang theo 963 người Do Thái, bị từ chối cập cảng vào Florida, Hoa Kỳ, mà trước đó cũng đã bị Cuba từ chối.

Xem thêm: Bán Máy In Rẻ Nhất Tại Hà Nội Cam Kết Bền, Đẹp Chất Lượng, Bán Máy In Rẻ Nhất

1939 – The Holocaust: The MS St. Louis, a ship carrying 963 Jewish refugees, is dcongdonginan.comied permission to land in Florida, in the United States, after already being turned away from Cuba.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button