Là gì

Đại Học California, Los Angeles ( Ucla Là Gì, Trường Đại Học California, Los Angeles (Ucla)

About The CenterPublicationsProgramsNewsroomCalifornia Health Interview SurveyCurrently selectedHealth Profiles

Đang xem: Ucla là gì

*

*

Home > California Health Interview Survey > Survey Respondent Information > Tiếng Việt > Đảm Bảo Thông Tin Được Bảo Mật

*
*
*

Đảm Bảo Thông Tin Được Bảo Mật

Luật pháp California, Viện Đại Học California, và một số ủy ban bảo vệ nhân quyền của chính phủ, quy định không có thông tin cá nhân nào được tiết lộ mà có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người tham gia Khảo Sát Sức Khỏe California.Đạo Luật về Các Biện Pháp Thông Tin của California (California Information Practices Act) (mục 1798.24) quy định những dữ liệu thu thập trong khảo sát này chỉ có thể được sử dụng với các mục đích nghiên cứu và báo cáo thống kê. Bất kỳ sự tiết lộ thông tin cá nhân nào cũng là vi phạm luật này. Cá nhân tiết lộ mà không được phép phải chịu các biện pháp và trừng phạt dân sự vì vi phạm quyền riêng tư theo Luật Dân Sự California (California Civil Code), Mục 1798.53.

Cách Chúng Tôi Bảo Mật Thông Tin Của Quý Vị

Dự Án Khảo Sát Sức Khỏe California nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài các quy trình an ninh hành chính và an ninh máy vi tính nghiêm ngặt sau đây, chúng tôi còn thực hiện một số bước quan trọng đặc biệt để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của người tham gia khảo sát:

Khi hoàn tất cuộc khảo sát, công ty khảo sát sẽ tách rời tất cả thông tin liên hệ cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, v.v.) ra khỏi các câu trả lời của các câu hỏi khảo sát sẽ được sử dụng để nghiên cứu. Không có nhà nghiên cứu nào xem được thông tin liên hệ cá nhân này. Thông tin liên hệ sẽ được hủy khi kết thúc khảo sát.Hai ủy ban dự án, Ủy Ban Cố Vấn về Tiết Lộ Dữ Liệu (Data Disclosure Advisory Committee) và Ủy Ban Đánh Giá Việc Tiết Lộ Dữ Liệu (Data Disclosure Review Committee), sẽ họp thường xuyên để đảm bảo các chính sách và quy trình nghiêm ngặt có hiệu quả trong việc bảo mật thông tin của người tham gia khảo sát.Thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tháng sinh, quốc gia nơi sinh, sắc tộc cụ thể) không được đưa vào hồ sơ được tiết lộ công khai. Thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như việc chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng được giữ kín và không được công khai. Không có thông tin địa lý cụ thể nào, chẳng hạn như quốc gia hoặc mã zip, được đưa vào hồ sơ công khai. Nếu cần, những thay đổi nhỏ được cố tình tạo ra cho thông tin đó để không có nhà nghiên cứu nào có thể nhận dạng chính xác một người có đặc điểm riêng có nào đó. Trước khi công khai bất kỳ hồ sơ nào, các bản phân tích thống kê mở rộng sẽ được tiến hành để đảm bảo không có rủi ro về việc tiết lộ thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân người tham gia khảo sát.Chúng tôi cũng đã nhận được Chứng Nhận Bảo Mật Thông Tin (Certificate of Confidentiality) của Viện Y Tế Quốc Gia (National Institutes of Health) để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Với Chứng Nhận Bảo Mật Thông Tin, các nhà nghiên cứu không buộc phải tiết lộ thông tin có thể nhận dạng quý vị, ngay cả bởi lệnh của tòa yêu cầu nộp tài liệu, trong bất kỳ thủ tục tố tụng liên bang, tiểu bang, hay dân sự, hình sự, hành chính, tư pháp địa phương nào, hoặc các thủ tục tố tụng khác.Chúng tôi lưu giữ kín mọi thông tin ở một nơi an toàn gọi là Trung Tâm Truy Cập Dữ Liệu trên một máy vi tính không kết nối với Internet. Những nhà nghiên cứu nào muốn sử dụng thông tin đó phải đăng ký xin sự chấp thuận gửi đến Ủy Ban Đánh Giá Việc Tiết Lộ Dữ Liệu của dự án và gửi đến một ban đánh giá chính thức được chỉ định để bảo vệ quyền lợi của người tham gia nghiên cứu. Chỉ khi dự án của một nhà nghiên cứu được chấp thuận thì nhà nghiên cứu đó mới có thể làm việc thông qua Trung Tâm Truy Cập Dữ Liệu an toàn. Chỉ có các kết quả thống kê mới được lấy ra khỏi Trung Tâm Truy Cập Dữ Liệu an toàn. Trước khi có bất kỳ nhà nghiên cứu nào lấy được bất kỳ kết quả nào từ các bản phân tích của họ, người quản lý Trung Tâm Truy Cập Dữ Liệu phải đánh giá và xét duyệt để đảm bảo không có gì trong những kết quả đó có thể được sử dụng để nhận dạng bất kỳ ai đã tham gia khảo sát.

Xem thêm: giàn phơi inox ống 19mm thông minh cao cấp prota loại 1.2 mét

What”s Happening at The Center

Health Databytes
Ask The Expert

Xem thêm: Dịch Vụ In Uv Decal Trong – In Uv Trên Decal Chuyên Nghiệp

Contact Us congdonginan.com Center for Health Policy Research10960 Wilshire Blvd, Suite 1550Los Angeles, CA 90024

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Là gì

Trả lời

Back to top button